Birinci Reçete

Dövülmüş 3 dirhem yengeç gözüyle 1 dirhem yanmış geyik boynuzunu karıştırıp on kağıda konup verile.