Üçüncü Reçete

Kınakına hülasasıyla kunduz ruhu sekiz saatte beş hap isti’mal oluna.