Verem Tedavisi

Beyaz kibrit alınır. Verem vücudun içinde mevcut hararet içün nafi olduğu bir büyük fincan içine rahat-ül keff (avuç içi) kadar konulup üzerine fincan su vaz ve sabaha kadar ayazda bırakılarak sabahleyin bir dülbent içinde sıkılup taamdan evvel içilecektir. Bu vecih ile ya 3 veya 5 veya 7 gün devam edilmesi lazımdır.

Mahrut kökü miktarı kafi dökülüp bir cezve içinde su ile kaynadulup derununa şeker vaz idilüp sabah veya ahşam nuş olunacak ve rücu mahalline tıla olunup üzeri bez ile sarılacaktır.

İbirran(veya ibretullah ?) miktarı kafi su ile kaynadulup nevbeti şekeri ile nuş oluna. Müferrahül-kalp ve reyyah içindir.